Инструментарий по разработке проекта (РУС)

Пособие предлагает очень практичный подход, включая конкретные инструменты планирования и разработки проектов, которые будут полезны разработчикам проектов в целях укрепления их проектных идей, а также в подготовке окончательных проектов в соответствии с требованиями программ. Пособие может быть применимо ко всем формам проектов, которые предназначены для государственного финансирования.
 
 
Published in Case Studies on December 14
Case Studies October 4

Ауылдық аумақтарды инклюзивті жоспарлау бойынша тәжірибелік оқу құралы

Тәжірибелік оқу құралы өз кезегінде қаржы қорларын жергілікті қажеттіліктерді қанағаттандыруға жұмсауға бағыттауға мүмкіндік беретін, ауылдық аумақтарды инклюзивті жоспарлау үдерісін енгізуге талпынатын Қазақстанның барлық округтері немесе ауылдары үшін әзірленді. Тәжірибелік оқу құралының негізіне ЕО «Қазақстанның өңірлік дамуы» жобасы шеңберінде алынған табысты тәжірибе салынған. 

Case Studies August 10

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдеріне арналған әдістемелік ұсыныстар

Бұл әдістемелік ұсыныстар ауыл әкімдері мен олардың жұмыс топтарына әкімшілік және қаржылық міндеттерді орындауда, азаматтармен өзара әрекеттесуде және қызметтерді ұсынуда жәрдемдесуге бағытталған. 

Жоба материалдары July 8

«Қазақстанның өңірлік дамуы» жобасына шолулық таныстыру

Ұсынылып отырған таныстыруда ЕО қаржылан-дыратын «Қазақстанның өңірлік дамуы» жобасы жайлы, соның ішінде жобаның мақсаттары мен міндеттері және т.б. туралы жалпы мәліметтер берілген.